Valiguard AB är ett av Swedac ackrediterat organ för certifiering av ekologisk produktion av jordbruksprodukter enligt EG 834/2007 samt mot KRAVs Regler innefattande livsmedelsförädling inklusive import, med kontrollnummer SE-EKO-05.

Valiguard AB is accredited by SWEDAC for certification of organic agricultural products according to EG 834/2007 and the regulations by KRAV (including import), with code of certification body SE-EKO-05.

CERTIFIKAT FÖR EKOLOGISK PRODUKTION
Certificate for organic production
Glucanova AB, Scheelevägen 22, Box 719, SE-220 07 Lund, Sweden
Organisationsnummer/Org. number: 556762-6477
KRAV-nummer/KRAV number: K191500491
Revisionen utförd 13 mars samt 10 april 2019 täcker in:
The evaluation, done 13 March and 10 April 2019 covers:

Utlagd tillverkning samt marknadsföring och försäljning av ekologiska havrebaserade
ingredienser (halvfabrikat), under eget varumärke, för livsmedelsindustrin.

Own brand manufacturing, sales and marketing of organic oat-based ingredients (premixes) for food
industry, produced by third party.

Ovanstående företag uppfyller kraven för certifiering enligt EG 834/2007, EG 889/2008 och KRAVs Regler 2019-2020 (livsmedelsförädling) och får märka/marknadsföra ekologiska produkter med Gemenskapslogotypen/KRAVs grundmärke.

The above company is certified against EG 834/2007, EG 889/2008 and the regulations by KRAV 2019-2020 (food processing) and may thus label organic products/market labelled products with the EU organic logotype and/or the logotype by KRAV.

Godkännandet är förenat med vissa villkor som framgår av avtal som tecknats med Valiguard AB.
Terms and conditions of this approval are stated in a separate agreement signed by the company and Valiguard AB